Skriv Under, tack!

Snälla SKRIV UNDER och dela! Super enkelt, bara namn och mail skrivs under, och vi hjälper till med att barnkonventionen ska bli till svensk lag. Såkom igen nu, fram tills 24 OKT. GÅ IN PÅ LÄNKEN
 Ur Unicef's web: 

Flykten slutar här

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Tusentals av dessa barn kommer varje år till Sverige. Väl i Sverige ser vi dagligen exempel på att dessa barn får sina rättigheter kränkta. Med detta inlägg vill jag rikta ljuset mot dessa kränkningar och ge barn på flykt en röst.

Barnkonventionen är en samling mänskliga rättigheter för barn. Den slår fast att barn har egna rättigheter och ett människovärde som måste respekteras, samtidigt som barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige skrev under barnkonventionen redan 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.

Om barnkonventionen gällde som svensk lag skulle beslutsfattare tvingas ta barnets rättigheter på större allvar och kunskaperna om barnets rättigheter skulle öka. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Jag har skrivit under för att göra barnkonventionen till svensk lag. Gör det du också!Flykten slutar här.


 

NAMN
Kom ihåg mig?

EMAIL (publiceras ej)


BLOGG


KOMMENTAR